خط تولید سیم گالوانیزه سرد

تعداد مشاهده : 76
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/03/27 (11:22)

خط تولید سیم گالوانیزه سرد
صنایع ماشین سازی تاجیک طراح و سازنده خط تولید سیم گالوانیزه سرد از 0 تا 100
تعمیر خط تولید سیم گالوانیزه سرد
بازسازی خط تولید سیم گالوانیزه سرد
به روز رسانی خط تولید گالوانیزه سرد
راه اندازی خط تولید سیم گالوانیزه سرد
گارانتی و پشتیبانی فنی مهندسی و تامین مواد شیمیایی مورد نیاز خط تولید سیم گالوانیزه سرد
تکمیل نواقص خطوط سیم گالوانیزه سرد خطوط چینی برای گرفتن محصول بدون اشکال
دیجیتال کردن سیستم برق به وسیله PLC در خط گالوانیزه سرد
تکمیل قسمت عمرانی و زیر ساختی فیزیکی و فضاسازی لازم برای راه اندازی خط گالوانیزه سرد