خط تولید سیم گالوانیزه گرم

تعداد مشاهده : 82
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/03/27 (11:19)

خط تولید سیم گالوانیزه گرم
صنایع ماشین سازی تاجیک طراح و سازنده خط تولید سیم گالوانیزه گرم از 0 تا 100
تعمیر خط تولید سیم گالوانیزه گرم
بازسازی خط تولید سیم گالوانیزه گرم
به روز رسانی خط تولید گالوانیزه گرم
راه اندازی خط تولید سیم گالوانیزه گرم
گارانتی و پشتیبانی فنی مهندسی و تامین مواد شیمیایی مورد نیاز خط تولید سیم گالوانیزه گرم
تکمیل نواقص خطوط سیم گالوانیزه گرم خطوط چینی برای گرفتن محصول بدون اشکال
دیجیتال کردن سیستم برق به وسیله PLC در خط گالوانیزه گرم
تکمیل قسمت عمرانی و زیر ساختی فیزیکی و فضاسازی لازم برای راه اندازی خط گالوانیزه گرم