سیم خاردار تیغی ( RAZOR WIRE )

تعداد مشاهده : 220
تاریخ آخرین ویرایش : 1398/07/10 (09:22)

سیم خاردار تیغی ( RAZOR WIRE )