سیم خاردار سوزنی ( BARBED WIRE )

تعداد مشاهده : 288
تاریخ آخرین ویرایش : 1398/07/10 (09:21)

سیم خاردار سوزنی ( BARBED WIRE )